11 lutego 2018

Tabu - hasła religijne. Do pobrania.

Nowe karty do tabu. Ułożyłem kolejne 48 haseł. Razem do pobrania 80 kart.